Genadige God, in de Tuin in Eden zocht U al naar de mens die zich voor U had verborgen. Wij bidden U voor mensen in Irak die op zoek zijn naar een beter leven. Dat zij bij U rust, werk, vriendschap en geborgenheid vinden. Geef dat zij ook op zoek gaan naar de waarheid en de bron van hun bestaan, en dat zij op hun geestelijke zoektocht Uw Zoon Jezus Christus ontmoeten en aannemen. Wij vragen Uw zegen voor Irak. Door Christus onze Heer.