Barmhartige en almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders voor de grote oogst. Wij vragen U vandaag daarom voor meer roepingen tot priesterschap en diaconaat voor Uw ene Kerk in Kenia. Geef de gelovigen vrome en bekwame mannen die hen kunnen begeleiden op hun levensweg. Schenk de bisschoppen van Kenia wijsheid, liefde en nederigheid bij de uitoefening van hun ambt. Door Christus onze Heer.