Barmhartige Heer, U bent de bron van alle ware liefde. Maak alle Christenen tot trouwe volgelingen van Uw eniggeboren Zoon en geef dat zij met moed getuigen van zijn opstanding uit de doden en van de komst van Uw Koninkrijk. Geef dat hun levenswijze, naastenliefde en verkondiging een inspiratie mogen zijn voor velen. Door Christus onze Heer.