Almachtige God, aan behoeftigen schenkt Gij hoop en aan mensen die verdriet hebben schenkt Gij troost. Wij willen U vandaag bidden voor Uw Kerk in Egypte. Geef dat zij zich gesteund voelt door het gebed van haar broeders en zusters overal ter wereld en dat zij hierdoor gesterkt wordt in haar geloof en mag groeien in aantal. Schenk haar wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.