donderdag 30 september 2021

Goede God, uw Zoon Jezus Messias is nauw verbonden met het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee – een streek waar nu vaak grote spanningen heersen. Wij bidden U vandaag voor mannen en vrouwen in Israël en de Palestijnse gebieden die lijden onder oude levenswonden, vaak elkaar aangedaan. Geef dat zij elkaar vergeven en mogen opstaan tot nieuw leven. Voor regeringsleiders en machthebbers aldaar: om een geest van verzoening. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Hiëronymus, door Christus onze Heer.