donderdag 30 november 2023

Schepper God, door Jezus de Christus herschept U de mens, en Uw heilige Geest roept alle mensen terug tot het eeuwige leven. Wij bidden U: geef Uw heilige Kerk wijze en creatieve theologen, mannen en vrouwen, die het mysterie van Uw heilige Drievuldigheid inzichtelijk maken voor de gelovigen. Schenk hun wijsheid, helderheid, en vreugde bij hun arbeid, en een groot geloof in het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Andreas, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.