donderdag 30 mei 2024

Schepper God, Die ons uit liefde herschapen heeft in Jezus Christus. Vandaag willen wij U met grote eerbied danken voor de gave van Uw heilige Geest die ons eeuwig leven geeft. Schenk Uw Geest van wijsheid en liefde ook aan de inwoners van Pakistan. Wij vragen dat de machthebbers, religieuze leiders, rijken en invloedrijken in Pakistan de grootheid van Uw liefde erkennen en dat zij de gerechtigheid en de vrede van Christus leren nastreven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jeanne d’Arc, maagd en martelares, door Christus onze Heer.