donderdag 30 juni 2022

God van Abraham, Uw volk Israël is door de Rietzee, de woestijn en de Jordaan heen, en na vele jaren van omzwervingen, eindelijk aangekomen in het land van belofte. Wij vragen vandaag Uw zegen voor mensen die Uw Zoon Jezus Christus nog niet kennen en die in Hem dezelfde tocht van gevangenschap naar vrijheid kunnen maken. Open hun hart opdat zij in vrijheid Hem navolgen Die is het Licht van de wereld, Christus onze Leraar en Broeder. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige eerste martelaren van de Kerk van Rome, door Christus onze Heer.