Eeuwige God, Uw eniggeboren Zoon is het Licht van de wereld. Wij bidden U dat het heldere Licht van de verrezen Christus steeds meer mag stralen in de harten van de inwoners van India. Dat vele jonge Indiërs de schoonheid en wijsheid van het Evangelie inzien. Dat zij zich toewenden naar het Licht dat schijnt in de duisternis, ten bate van hun eigen zielenheil. Dat hun christelijke geloof de Indiase samenleving ten goede komt. Door Christus onze Heer.