Liefdevolle God, de apostelen hebben Uw Goede Boodschap verkondigd tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U voor de mannen en vrouwen die vandaag de dag Uw Evangelie van liefde, vrede en gerechtigheid verkondigen in Pakistan, vaak onder moeilijke omstandigheden. Bescherm hen en geef dat zij goede woorden en een gepaste toon vinden om aansluiting te vinden bij hun toehoorders. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Andreas, door Christus onze Heer.