Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders voor de oogst. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap voor Uw Kerk in Tanzania. Geef de gelovigen vrome en bekwame mannen die hen kunnen begeleiden op hun levensweg. En geef deze herders wijsheid, liefde en nederigheid bij de uitoefening van hun ambt. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ghebre Michaël, priester en martelaar, door Christus onze Heer.