God van levenden, Uw Woord schenkt hoop aan bedroefden en biedt uitzicht op het ware leven. Geef dat veel mensen in de Verenigde Staten Uw Zoon en Zijn Kerk leren kennen. Wij danken U voor de religieuzen en leken in Amerika die de Goede Boodschap uitdragen aan hun landgenoten. Geef dat hun verkondiging veel vrucht mag dragen voor de mensen die zij ontmoeten. Dit vragen wij U op voorspraak van de eerste martelaren van de kerk van Rome, door Christus onze Heer.