Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus genas de zieken met zijn liefdevolle aanraking. Wij bidden U op weg naar Pasen: wees hen die lijden aan Aids in Azië nabij. Wij vragen Uw bijzondere liefde voor de kinderen die besmet zijn met het Hiv-virus. Wij willen U danken voor de arbeid van medische onderzoekers: geef dat zij bij hun onderzoek steeds de waardigheid van het mensenleven voor ogen houden. Door Christus onze Heer.