Heer onze God, de mens is de bekroning van Uw mooie Schepping, die zo bedreigd wordt door hebzucht, onachtzaamheid en vervuiling. Wij bidden U dat de inwoners van China die te lijden hebben onder de vergiftiging van lucht, water en land, een betere toekomst tegemoet gaan. Geef dat zij die zich verrijkt hebben ten koste van de natuur zich bewust worden van hun gedrag en hun levenswijze aanpassen. Door Christus onze Heer.