donderdag 3 september 2020

God onze Vader, uit Uw mond klinkt Uw scheppende Woord dat waarachtig leven schenkt. Vertrouwend hierop willen wij Uw zegen vragen voor de jonge religieuzen die zich inzetten voor het materiële en spirituele welzijn van de armen in Bangladesh. Geef dat zij altijd de moed erin houden bij de verkondiging van het Evangelie. Geef dat jonge Bengalen in vrijheid het Evangelie mogen vieren en verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gregorius de Grote, paus en kerkleraar, door Christus onze Heer.