donderdag 3 november 2022 

Goede God, Jezus Christus is gekomen om ons allen te verlossen, en ons te genezen van de wonden die wij elkaar aandoen. Wij vragen U op verzoek van Paus Franciscus om Uw liefdevolle nabijheid voor kinderen die lijden. Speciaal voor hen die dakloos zijn, voor hen die geen ouders hebben, en voor hen die slachtoffer zijn van oorlog en geweld. Dat deze kinderen toegang krijgen tot onderwijs, en dat zij opgenomen worden in een liefdevol gezinsleven waar zij zich kunnen ontplooien in de ervaring van Uw onvoorwaardelijke liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus de Porres, broeder, door Christus onze Heer.