donderdag 3 februari 2022

Eeuwige God, Gij hebt de Kerk het getuigenis van de martelaren geschonken als een lichtend voorbeeld van gelovige trouw aan Uw Zoon en Gezalfde, Jezus. Wij bidden U vandaag voor alle mannen en vrouwen in het zuiden van de Filipijnen die nu te lijden hebben onder vervolging omwille van hun geloof in Jezus Christus. Wij vragen U: schenk hen geduld, vertrouwen, kracht en wijsheid in hun moeilijke situatie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.