donderdag 3 december 2020

God onze Schepper, die de wereld goed en begrijpelijk maakt en in stand houdt. Wij vragen U met ootmoed: geef uw ene Kerk wijze en creatieve theologen, mannen en vrouwen, die het mysterie van de incarnatie inzichtelijk maken voor de gelovigen. Schenk hun de vrijheid en creativiteit om het katholieke geloof te vertalen naar onze tijd. Schenk hun een grote vreugde in de Goede Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus Xaverius, priester, door Christus onze Heer.