donderdag 3 augustus 2023

Barmhartige God, Uw Woord en Uw Geest houden ons in leven en bieden ons toekomst. Wij danken U voor de religieuzen in Nigeria die het Evangelie van Jezus Christus uitdragen aan rechtelozen en armen in de miljoenensteden Kano en Lagos. Wij vragen U: zegen deze broeders en zusters bij hun zendingswerk. Schenk hun steeds weer Uw heilige Geest, opdat hun werk vrucht mag dragen voor mensen uit allerlei bevolkingsgroepen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gaudentia van Rome, maagd, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.