donderdag 29 september 2022

Genadige God, onze Rots en onze redding, U hebt Uw volk Israël met krachtige hand verlost uit de slavernij en geleid naar het Land van Belofte. Wij willen U bidden voor mensen in Indonesië die als slaaf worden gebruikt. Geef dat zij de hulp ontvangen die zij nodig hebben en in geestelijke en lichamelijke vrijheid kunnen leven. Genees hun van de wonden die zij hebben opgelopen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, door Christus onze Heer.