donderdag 29 februari 2024

Machtige God, Die vergeving schenkt wanneer wij ons tot U wenden. Wij bidden U op deze schrikkeldag voor onze zusters en broeders in Christus die gebukt gaan onder een zware schuld. Dat zij de vergiffenis ervaren die in het Evangelie wordt verkondigd. Dat zij, na berouw te hebben getoond, het sacrament van boete en verzoening ontvangen en met een vrij hart verder gaan om mee te bouwen aan het Koninkrijk van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Cassianus, monnik, door Christus onze Heer.