donderdag 29 december 2022 

Barmhartige Heer, genadige God, het Koninkrijk van Uw Zoon Jezus Christus is midden onder ons aanwezig en het ontkiemt en gedijt waar U dat ook wilt. Wij bidden U in deze Kersttijd voor alle verkondigers van het Evangelie in landen waar dit verboden is. Wij vragen dat zij bezield worden met de gaven van de heilige Geest bij de uitvoering van hun verkondigingswerk: met wijsheid, geduld, moed en vreugde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.