donderdag 29 april 2021

God van Abraham, Gij hebt Uw volk Israël te eten en te drinken gegeven in de zandwoestijn en het met trouwe hand begeleid naar het beloofde land. Wij danken U in deze Paastijd voor mannen en vrouwen in Ethiopië die zich ontfermen over de vele vluchtelingen die er zijn vanwege het grote geweld in hun land. Geef dat wij leren van hun naastenliefde en ons blijven inzetten voor de vrede in Ethiopië. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Catharina van Siena, kerklerares, door Christus onze Heer.