God onze Heer, Uw Koninkrijk is midden onder ons aanwezig en het ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij willen U vandaag bidden voor alle bisschoppen die gebukt gaan onder zware lasten. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor bisschoppen die gevangen zitten omwille van hun geloof in het Evangelie. Geef dat zij moed, wijsheid en geduld tonen in het dragen van hun kruis. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.