God onze goede Vader, U bent de bron van alle goedheid. Wij vragen Uw zegen voor gezinnen in China die leven in armoede. Wij bidden U dat Uw Kerk in China haar zending met toewijding uitvoert en dat zij de situatie van velen ten goede verandert. Geef dat veel Chinezen, door de naastenliefde van hun Christelijke landgenoten, Jezus Christus willen ontmoeten in Zijn Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Dionysius, priester, en de zalige Redemptus, kloosterling, door Christus onze Heer.