Barmhartige God, U bent een God die bevrijding en leven geeft aan mensen, waar ook ter wereld. Wij bidden U deze week voor Uw Kerk in Cuba. Wij vragen U om goed toegeruste mensen die Uw Boodschap van heil en gerechtigheid met vreugde willen uitdragen aan hun naasten. Laat Uw Kerk in Cuba eenheid en welzijn brengen voor de Cubanen en maak haar voor allen tot teken van het heil. Door Christus onze Heer.