Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus geneest de berouwvolle mens van levenswonden die zijn opgelopen. Wij bidden U vandaag voor mensen die wonen in het noorden van Nigeria waar zoveel geweld is. Dat hun oren steeds meer opengaan voor het Evangelie van vrede en dat zij de genezende kracht van Uw heilige Geest mogen ervaren. Wij danken U voor de bisschoppen daar die met een groot geloof de waarheid van het Evangelie verdedigen en verkondigen. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.