donderdag 28 september 2023

Almachtige God, de Blijde Boodschap van Jezus Christus wordt met vreugde verkondigd van het Morgenland tot het Avondland. Wij danken U voor het geloof en het gebed van de kleine groep Christenen in Japan. Geef dat velen van hun volksgenoten die zoeken naar zingeving en de ware vrijheid, Jezus Christus en zijn ene Kerk leren kennen en omarmen. Wij bidden dat de katholieke Kerk in Japan mag groeien in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Japanse martelaren van de Augustijnen, door Christus onze Heer.