donderdag 28 oktober 2021

Vader in de Hemel, in de Tuin in Eden zocht U al naar de mens die zich voor U had verborgen. Wij bidden U voor mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Dat zij rust, werk, onderdak, geborgenheid en voldoende voedsel en water mogen vinden. Geef dat zij ook op zoek gaan naar de waarheid en de bron van hun bestaan, en dat zij op hun spirituele zoektocht uw Zoon Jezus Christus ontmoeten en aannemen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Simon en de heilige Judas, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.