Barmhartige God, Uw goedheid is niet te overtreffen. Wij vragen U om Uw heilige Geest uit te storten in de harten van jonge vrouwen in Ethiopië en Eritrea die U zoeken, maar die U nog niet kennen. Geef dat zij Jezus Christus en Zijn Kerk mogen leren kennen en omarmen. Geef dat zij in hart en hoofd inzien dat Jezus Christus de enige weg is naar de heiliging van hun leven en dat zij dit geloof weer uitdragen aan hun families, buren en vrienden. Door Christus onze Heer.