donderdag 28 juli 2022

Goede God, Uw Woord houdt ons leven in stand. Wij danken U voor de religieuzen die het Evangelie van Jezus Christus uitdragen aan rechtelozen en armen in de gevaarlijke streken van  Mali. Wij vragen U: zegen deze mannen en vrouwen bij hun missie. Schenk hen Uw heilige Geest, opdat hun arbeid vrucht mag dragen voor mensen van alle stammen en talen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Davíd Carlos-Marañon, lekenbroeder, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.