donderdag 28 januari 2021

Genadige God, Uw wijsheid is niet de ‘wijsheid’ van de wereld. Wij bidden U voor een goede vorming en toerusting voor kandidaten voor priesterschap en diaconaat in Argentinië. Om voldoende kandidaten en voldoende financiën. Om degelijke onderwijzers die met liefde en helderheid hun inzicht in de geloofsmysteries doorgeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.