Liefdevolle God, ook onschuldige jonge kinderen hebben met hun eigen bloed getuigd van Uw Zoon. Wij willen U bij dit feest van de Onnozele Kinderen bidden voor alle jongens en meisjes die slachtoffer zijn van vervolging, oorlog, uitbuiting, en machtsmisbruik. Wij vragen U om hen te beschermen tegen geweld en onrecht. Sta de kleinen en machtelozen bij en schenk hun steeds weer Uw bescherming, Uw troost en Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Onnozele Kinderen, martelaren, vermoord in opdracht van Koning Herodes de Grote, door Christus onze Heer.