donderdag 28 april 2022

God, Schepper van hemel en aarde, U hebt Uw Zoon Jezus Messias op het Paasfeest doen verrijzen uit de doden en hiermee de herschepping van de gevallen mens ingeluid. In deze Paastijd willen wij U daarom met grote eerbied danken voor Uw liefde voor ons en voor Uw heilswerk. Geef dat mensen die oprecht zoeken naar de zin van hun leven en naar de betekenis van het menszijn, U ontmoeten in het schone Gelaat van Jezus de Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige eremieten, door Christus onze Heer.