Barmhartige God, Gij houdt de hoop in ons levend en biedt ons toekomst. Wij willen U bidden voor de allerarmsten in Egypte, die lijden onder onrecht, vervuiling en onwetendheid. Verlicht hun hart met het licht van Uw Evangelie en houd ook in hen de hoop levend op een betere toekomst. Verlicht hun denken met de kennis van Uw Zoon en hun leven met de liefde van de Geest. Door Christus onze Heer.