Goede God, Uw wonderen worden verkondigd tot aan de uiteinden van onze wereld. Wij danken U vandaag voor het geloof en het gebed van Christenen in Japan. Geef dat velen van hun landgenoten Uw Zoon Jezus Christus leren kennen en dat zij het doopsel en het vormsel mogen ontvangen. Wij bidden U voor Uw Kerk in Japan: dat zij mag groeien in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Japanse martelaren van de Augustijnen, door Christus onze Heer.