Almachtige God, Uw Zoon is het ware licht en de Schepper van het licht. Zijn Kerk bevindt zich over de hele wereld, vaak in streken die geteisterd worden door geweld en onrecht. Wij vragen Uw liefdevolle steun voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van intimidatie en vervolging, speciaal in Nigeria. Schenk hun hoop op betere tijden en vertrouwen in de toekomst. Door Christus onze Heer.