Goede God, Uw grootste wonder is de herschepping van de gevallen mens in Jezus Christus. Wij bidden U voor alle jonge mensen in Tanzania die op zoek zijn naar de diepe zin van hun leven. Voor de inwoners die verontrust zijn door de uitdagingen van de moderne tijd. Om het licht van Christus in hun hart. Dat zij de rust, vreugde en heldere wijsheid van de Goede Boodschap mogen leren kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ireneüs, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.