Almachtige God,U bent de enige bron van ware gerechtigheid en vrede. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in Nigeria die een grote verantwoordelijkheid dragen. Voor de regeringsleiders, machthebbers, zakenlieden en religieuze leiders in dit enorme land. Geef dat zij die rijkdom genieten, in navolging van Christus, het welzijn van de armen steeds voor ogen houden. Wij bidden U om schoon water, om voldoende eten en om gezondheidszorg en scholing voor de armen in Nigeria, vooral voor degenen die in de grote steden van dit land wonen.Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Petrus Chanel, martelaar, door Christus onze Heer.