Goede God, U bent een God die verlangt dat alle mensen in oprechte vrede en liefde met elkaar leven. Wij bidden U in deze tijd van bekering voor Uw Kerk in Egypte: dat zij mag groeien in geloof en in aantal. Laat Uw Kerk vrede zoeken tussen mensen van verschillende achtergronden en levensovertuigingen en maak haar voor de Egyptenaren tot teken van Uw liefde voor alle mensen. Door Christus onze Heer.