Levende God, Gij hebt Uw volk het getuigenis van de martelaren geschonken als een lichtend voorbeeld op onze levensweg. Wij willen U danken voor alle moedige mannen en vrouwen die tot in de dood hun geloof in Uw Zoon met woord en daad hebben verkondigd. Wij bidden U voor allen die nu vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus – speciaal in Bangladesh en in Pakistan. Wij vragen U: schenk hun geduld, vertrouwen en wijsheid in hun moeilijke situatie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.