donderdag 27 oktober 2022

Almachtige, eeuwige God, U verlangt dat de mensen U kennen door Uw Zoon Jezus Christus: Hij is de enige Weg die leidt naar U. Nog altijd zijn er miljoenen mensen in Algerije die de Blijde Boodschap nog niet hebben omarmd. Wij vragen U om de vruchtbare verkondiging van Jezus Christus aan de inwoners van dit enorme land. Dat velen daar geraakt mogen worden door het levende Woord en dat zij gehoor geven aan Uw roepstem. Wij vragen U: zegen Algerije met Uw heilige Geest, door Christus onze Heer.