donderdag 27 juli 2023

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus is gezeten aan Uw rechterhand als Koning. Wij bidden U voor mensen in Kenia die zich – zelfs met groot geweld – verzetten tegen de komst van zijn Koninkrijk. Geef dat zij de uitnodiging van Uw Zoon steeds duidelijker horen, en de moed ontvangen daaraan gehoor te geven. Wij bidden voor christenen in Kenia die te lijden hebben onder intimidatie van terreurgroepen. Voor de bisschoppen in Kenia: om trouw aan hun roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Titus Brandsma, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.