Barmhartige Heer, Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, genas de zieken met zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden, liet de doven horen en deed lammen opstaan en lopen. Wij vragen U: open de oren en de ogen van de rijken en machtigen in Venezuela. Geef dat zij met spoed bouwen aan de voorwaarden voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten, die steeds armer worden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Muzeyi, lekengelovige, martelaar tijdens de Mwangaanse vervolgingen in Oeganda, door Christus onze Heer.