Eeuwige God, in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Jezus Christus is het Licht van de wereld. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij danken U voor Zijn komst in onze wereld en verheugen ons op Zijn komst op het einde der tijden. Geef dat Zijn Evangelie omarmd wordt door velen en dat het hun harten verlicht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.