God van liefde, Uw Woord schenkt de mensen het ware en eeuwige leven. Wij danken U voor de mannen en vrouwen in Libanon en Jordanië die hun landgenoten liefdevol bijstaan wanneer deze getroffen worden door onrecht en armoede. Wij vragen U vandaag: zegen hen bij hun werken van naastenliefde en geef dat zij vreugde ervaren in hun leven van alledag. Door Christus onze Heer.