Heer onze God, Uw Zoon is bij ons tot het einde der tijden. Hij vraagt ons om te waken en om de tekenen van de tijd te verstaan. Wij bidden U voor alle inwoners van Congo. Open hun ogen, dat zij elkaar steeds meer herkennen als broeder en zuster; open hun oren voor Uw Woord van vrede; open hun hart voor de gaven van Uw heilige Geest. Door Christus onze Heer.