Barmhartige Heer, U bent de mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Messias zeer nabij. Wij willen U vandaag bidden voor mensen die gevangen zitten in Jemen en Saoedi-Arabië omdat zij Christen zijn. Geef dat zij trouw blijven aan hun doopbeloften en dat hun geduld en liefde hun vervolgers raken en aanzetten tot bekering. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Titus Brandsma, priester en martelaar, door Christus onze Heer.