donderdag 27 juni 2019

_x000D_

God van eeuwige trouw, in de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich ook geopenbaard als een God van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U om vrede en harmonie in Noord-Korea. Wij bidden U voor een groeiende samenwerking tussen alle Noord-Koreanen van goede wil en dat hun toewijding en inzet vrucht dragen voor hun landgenoten. Door Christus onze Heer.