Almachtige God, U bent de ware bron van heiligheid. Wij bidden U vandaag voor de machthebbers in Kazachstan en Turkmenistan. Geef dat zij, naast het materiële welzijn van hun onderdanen, ook hun geestelijke welzijn voor ogen houden en bevorderen. Open hun ogen en oren voor Uw Goede Boodschap, opdat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Canisius, kerkleraar, door Christus onze Heer.